Lajm i madh per Thaqin

ai???Tani, infrastruktura ligjore dhe logjistika e GjykatAi??s Speciale janAi?? pAi??rfunduar, dhe besoj qAi?? pas vitit tAi?? ri, do tAi?? filloj procedimi penal i tAi?? pandehurve. SidoqoftAi??, unAi?? kam informacion qAi?? aktakuza e parAi?? Ai??shtAi?? dorAi??zuar. A do tAi?? procedohet penalisht z. ThaAi??i, pasi qAi?? emri Ai??shtAi?? pAi??rfolur shumAi??. NAi?? bazAi?? tAi?? informatave qAi?? i kam dhe analizAi??s sime, z. ThaAi??i nuk do tAi?? jetAi?? fare i proceduar penalisht.

Eventualisht mund tAi?? thirrAi??t nAi?? cilAi??sinAi?? e dAi??shmitaritai???, Ai??shtAi?? shprehur Koci pAi??r arbresh.info.Koci, madje ka cituar edhe nenin, i cili tregon se ai???Aktakuza, sipas rregullit 86 tAi?? Rregullores se ProcedurAi??s dhe te Provave, Ai??shtAi?? e mundur tAi?? dorAi??zohet tAi?? gjykatAi??si i procedure paraprake, ex parte, ne mAi??nyrAi?? konfidenciale, pa e ditur i pandehuri nAi?? kAi??tAi?? faze te procedurAi??sai???.Sipas tij, me vizitAi??n e kryetares sAi?? kAi??saj gjykate, e cila tAi?? enjten do tAi?? vij nAi?? KosovAi??, nuk do tAi?? ketAi?? diAi??ka spektakulare. Kjo sipas Kocit, pasi Ai??shtAi?? afruar koha e fillimit tAi?? veprimeve konkrete tAi?? GjykatAi??s Speciale, dhe kjo Ai??shtAi?? njAi?? vizitAi?? informuese dhe protokolare.ai???Mos tAi?? harrojmAi??, kjo gjykatAi?? Ai??shtAi?? gjykatAi?? kosovare ai??i?? me letra. QAi??llimisht po e them me letra, se pos emrit, asgjAi?? nuk ka kosovare.

A do tAi?? fillojAi?? shpejt me punAi?? kjo gjykatAi??, vAi??shtirAi?? Ai??shtAi?? tAi?? thuhet. Duhet tAi?? definohet sAi?? pari se Ai??ka nAi??nkuptojmAi?? me fjalAi??n shpejt. Ai??shtAi?? fakt notor qAi?? hetimet janAi?? zhvilluar qAi?? disa vite. Vonesat janAi?? evidenteai???, thotAi?? avokati Koci.MegjithatAi??, ai thotAi?? se Ai??shtAi?? interes nacional i KosovAi??s qAi?? kushdo qAi?? dyshohet se ka kryer krime, tAi?? gjykohet dhe tAi?? merr dAi??nimin e merituar.Avokati Koci thotAi?? se Kosova gjatAi?? kAi??saj kohe duhet patur kujdes nga manipulimet dhe informat e rrejshme qAi?? vijnAi?? nga Serbia, qAi?? kanAi?? pAi??r qAi??llim dAi??nimin e personave tAi?? pafajshAi??m. Ai thotAi?? se kryeministri i vendit, Ramush Haradinaj nuk do tAi?? ketAi?? punAi?? me kAi??tAi?? gjykatAi??.

ai???Por, nAi?? tAi?? njAi??jtAi??n kohAi??, nuk duhet tAi?? lejojmAi?? qAi?? organet e sigurisAi?? tAi?? SerbisAi??, tai??i??a manipulojnAi?? GjykatAi??n Speciale me informata tAi?? rrejshme, dhe tAi?? krijojnAi?? situata ku personat e pafajshAi??m tAi?? dAi??nohen. Sa i pAi??rket z. Haradinaj, ai e ka dAi??shmuar pafajAi??sinAi?? e vet, dy herAi?? para drejtAi??sisAi?? ndAi??rkombAi??tare. Ai??do ditAi?? e luftAi??s sAi?? tij, Ai??shtAi?? hetuar nga ana e ProkurorisAi?? sAi?? udhAi??hequr nga Carla sel Ponte. Pas Ai??do hetimi ka rezultuar se z. Haradinaj ka bAi??rAi?? luftAi?? Ai??lirimtare, tAi?? pastAi??r dhe tAi?? drejtAi??, nAi?? pAi??rputhje me Konventat e GjenevAi??sai???, pohon Koci.Ndryshe, njAi?? ditAi?? mAi?? parAi?? Gjykata Speciale ka lAi??shuar njAi?? komunikatAi?? ku ka treguar mAi?? shumAi?? rreth vizitAi??s sAi?? Trendafilovas.

Sipas kAi??tij njoftimit NAi?? kuadAi??r tAi?? vizitAi??s sAi?? saj tAi?? parAi?? nAi?? KosovAi?? si Kryetare e Dhomave tAi?? Specializuara tAi?? KosovAi??s, Ekaterina Trendafilova sAi?? bashku me Administratoren e Dhomave tAi?? Specializuara, dr. Fidelma Donlon, do tAi?? takohen me pAi??rfaqAi??sues tAi?? shoqAi??risAi?? civile nAi?? KosovAi??.GjatAi?? vizitAi??s, Kryetare Trendafilova do tAi?? mbajAi?? gjithashtu takime dypalAi??she me zyrtarAi?? tAi?? qeverisAi?? si dhe me organizata vendore e ndAi??rkombAi??tare pAi??r tAi?? diskutuar veprimtarinAi?? e Dhomave tAi?? Specializuara.

Bëje LIKE dhe merr lajmin e fundit nga Ditari:
error: